icon-search
icon-search
  • O1CN01c0m1SD2J3gEGqmZ8G_!!1611569366.jpg

GK : Angel 数码宝贝 第三弹 妖女兽 限量手办雕像

RM 380.00 RM 1,500.00
- +
icon-cart Add to Cart
Home

DEPOSIT 1/4: RM660

DEPOSIT 1/7: RM380

FULLPAYMENT 1/4 : RM2600

FULLPAYMENT 1/7 : RM1260

(NOT INCLUDE POSTAGE)

RELEASE DATE : JUL-SEP 2021

Angel-Studio数码宝贝第三弹●妖女兽  正式开订
双比例:(1/4 H 68cm W 45cm D 29cm)
           (1/7 H 42cm W 28cm D 18cm)
限量:【1/4 99体】【1/7  199体】
配置:1/4头部内置发光LED,双上半身(爆衣)
       (果体+真实头雕另外销售1/4 1/7 均有)
         全比例 地台均可发光
材质:大量PU,高强度打印件
出货:2021年 第三季度 制作周期60天 


O1CN01c0m1SD2J3gEGqmZ8G_!!1611569366.jpg

O1CN01bHNy6V2J3gEMhMCu9_!!1611569366.jpg

O1CN01vUujLH2J3gEIGw3Mb_!!1611569366.jpg

O1CN01FeEyqv2J3gEG8OBbp_!!1611569366.jpg

O1CN01TqinWK2J3gEBijtym_!!1611569366.jpg
商品图片


Your Cart

Your cart is currently empty.

Continue browsing here.